Er staat ook een korte zin op de enveloppe, ontcijfer deze met de P=A.